ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är mannens och hustruns roll i familjen?

Officiellt svar

Barn är en underbar välsignelse. ”Barn är en Herrens gåva” (Psaltaren 127:3).

Det är inte lätt att uppfostra barn. Det tillhör faktiskt de mest påfrestande och krävande ansvaret vi har i livet. Men goda föräldrar är mycket betydelsefullt — för samhället och för Herren.

Både modern och fadern har en nödvändig och viktig uppgift i sina barn liv. Föräldrarnas arbete i hemmet blir effektivare om deras första prioriteringar är Gud, varandra och deras barn.

Ett hem som är tryggt, där barn kan tillväxa mentalt, känslomässigt, fysiskt och andligt, kräver tro och föräldrarnas bästa gemensamma ansträngningar (se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”).

I ett sådant hem lär sig barnen att älska och tjäna varandra. De lär sig att hålla Guds bud och att vara goda medborgare. Sådana hem är till välsignelse för barnen och deras samhälle.