ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Var grundades mormonismen och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Officiellt svar

På våren 1820 gick en 14-årig pojke vid namn Joseph Smith ut till en skogsdunge nära sitt hem i Palmyra i staten New York i Förenta staterna. Han bad för att få veta vilken kyrka han skulle sluta sig till. Som svar på hans bön visade sig Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus för honom, på samma sätt som himmelska varelser visade sig för profeter som Mose och Paulus under Bibelns tid. Joseph fick veta att den kyrka som organiserats av Jesus Kristus under hans jordiska verksamhet inte längre fanns på jorden.

Joseph Smith utvaldes av Gud att återställa Jesu Kristi kyrka till jorden. Under de följande tio åren besöktes Joseph av andra himmelska budbärare, översatte Mormons bok genom Guds gåva och kraft och tog emot myndigheten att organisera kyrkan. Kyrkan organiserades i Fayette i staten New York den 6 april 1830, under ledning av Joseph Smith. Den har vuxit till en organisation med medlemmar och församlingar över hela världen.