ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför kallas mormonismen ibland för en sekt?

Officiellt svar

En av definitionerna av ordet ”sekt” i Webster’s Dictionary är ”en religion som betraktas som oortodox”. Eftersom mormonismens rötter inte kommer ifrån de katolska eller protestantiska kyrkorna betraktas den av vissa som ”oortodox”. Till exempel skiljer sig vår kyrkas definition av gudomen från den nicenska trosbekännelsen som har anammats av de flesta katolska och protestantiska kyrkor. ”Sekt”-etiketten används ofta av motståndare till kyrkan som försöker kritisera eller misskreditera kyrkan. Andra gånger är det bara en karakterisering som har växt fram med tiden på grund av brist på kunskap. Sådana missförstånd försvinner ofta när människor börjar inse hur mycket Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas lärdomar och tro har gemensamt med andra kyrkor. Att Jesus är Kristus, Guds son, och att han är världens Frälsare och Återlösare som vi älskar och dyrkar. När människor börjar se och förstå dessa saker om mormonerna förändras ofta deras syn på kyrkan och gamla fördomar byts ut mot en ny förståelse.