ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur ser mormonernas livsstil ut? Hur lever mormoner?

Officiellt svar

Ett av de största syftena med vårt liv här på jorden är att ”ha glädje” (2 Nephi 2:25). Personlig bön, skriftstudier och att närvara på kyrkans möten hjälper oss att bättre förstå att det bästa sättet att finna lycka och glädje i det här livet är att känna till vår himmelske Faders lycksalighetsplan och Jesu Kristi evangelium, samt att sträva efter att ”ta vara på Guds undervisning” (Ordspråksboken 29:18). Familjen är en viktig del av Guds plan och våra liv är till stor del fokuserade kring våra familjer. Vi vill dela den glädje vi känner med alla vi kan genom tjänande, missionsarbete och genom att bidra till samhället.