ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur finansieras mormonernas missionsverksamhet?

Officiellt svar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga undervisar aktivt om Jesu Kristi återupprättade evangelium. I skrivandets stund delar 53 000 frivilliga missionärer över hela världen med sig av den glädje de har funnit i evangeliet. De flesta av dem är unga, ogifta personer som tjänar på heltid i ett och ett halvt till två år på egen bekostnad. Missionärerna delar med sig av ett budskap om Jesus Kristus och hans försoning för alla människor. De undervisar om vår himmelske Faders storslagna frälsningsplan, som gör det möjligt för alla människor att återvända till honom.