ComeuntoChrist.org Världsomfattande

På vilka sätt hjälper Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga människor runtom i världen?

Officiellt svar

Jesu Kristi evangelium lär att människor ska bära varandras bördor (Galaterbrevet 6:2). När områden runtom i världen drabbas av stora katastrofer och ställs inför svårigheter som människorna där inte själva kan lösa, står kyrkan redo att erbjuda hjälp som dess medlemmar har bidragit med.

Den humanitära hjälpen ges till nödlidande oavsett religiös tillhörighet, etnisk bakgrund eller nationalitet. Humanitärt bistånd har nått fram till 147 länder och beräknas till tiotals miljoner dollar varje år.

Kyrkans välfärdsorganisation, LDS Charities:

  • distribuerar livsmedel
  • erbjuder katastrofhjälp i form av frivilliga som hjälper till med röjningsarbetet, härbärgen i kapell samt mat, vatten och medicinsk utrustning utan kostnad
  • finansierar och stöder projekt som hjälper drabbade områden
  • lär ut oberoende
  • hjälper människor att starta småföretag i sina egna hem

Gå till kyrkans webbplats Provident Living för mer information om kyrkans humanitära verksamhet.