ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur kan jag få veta om er kyrka är sann?

Officiellt svar

Gud är källan till all sanning. Han älskar dig och vill besvara dina frågor. Han hjälper dig att känna igen sanningen när du uppriktigt söker efter den och ber honom om vägledning. Du kan få veta att det som du har lärt dig är sant (se Jakobs brev 1:5–6; Mormons bok, Moroni 10:4–5).

  • Be uppriktigt till din himmelske Fader. Fråga honom om det du har lärt dig är sant.
  • Fortsätt studera, och begrunda det du lär dig.
  • Lyssna med ditt hjärta efter den ljuva känslan av den Helige Andens inspiration, som kommer att viska sanningen till din ande och ditt sinne.
  • Håll Guds bud så att du kan känna den Helige Andens inflytande.

Du har kanske känt frid, hopp, tröst eller glädje medan du har läst. Om så är fallet har du redan känt den Helige Anden tala om för dig att de här sakerna är sanna.