ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför tror mormonerna på Bibeln?

Officiellt svar

Bibeln vittnar om Jesu Kristi gudomlighet och har påverkat och stöttat miljontals av hans efterföljare. Det är en samling heliga uppteckningar som innehåller Guds uppenbarelser och som redogör för hans handlande mot sina barn i det heliga landet.

De historiska skildringarna i Bibeln omspänner många århundraden, från Adams tid till apostlarnas död. Dessutom skrevs de flesta av böckerna i Bibeln av och om profeter som levde under olika tider i världshistorien.

Som du säkert vet är Bibeln uppdelad i Gamla och Nya testamentet.

Gamla testamentet innehåller heliga texter skrivna före Kristi födelse. Många profeter i Gamla testamentet förutsade att en Frälsare och Återlösare skulle komma (se Jesaja 7:14, 9:6, 53:3–7).

Nya testamentet berättar om denne Frälsares och Återlösares liv, om Jesus Kristus. Det berättar också om grundandet av hans ursprungliga kyrka.