ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vem grundade mormonismen och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Officiellt svar

På våren 1820 gick en 14-årig pojke vid namn Joseph Smith ut till en skogsdunge nära sitt hem i Palmyra i staten New York i Förenta staterna. Han bad för att få veta vilken kyrka han skulle sluta sig till. Som svar på hans bön visade sig Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus för honom, på samma sätt som himmelska varelser visade sig för profeter som Mose och Paulus under Bibelns tid. Joseph fick veta att den kyrka som en gång organiserats av Jesus Kristus inte längre fanns på jorden.

Joseph Smith kallades av Gud att återställa Jesu Kristi evangelium till jorden. Under de följande tio åren besöktes Joseph av andra himmelska budbärare, översatte Mormons bok genom Guds kraft, och tog emot gudomlig myndighet att organisera kyrkan. Kyrkan organiserades i Fayette i staten New York den 6 april 1830, under Joseph Smiths ledning. Den har vuxit till en organisation med medlemmar och församlingar över hela världen.