ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför måste dopet utföras av en med myndighet?

Officiellt svar

Gud har under tidens gång givit sina tjänare profeterna myndighet att handla i hans namn. Denna myndighet kallas prästadömet. Jesus Kristus gav prästadömet till sina ursprungliga tolv apostlar genom ordination (se Johannes 15:16), och de ledde hans kyrka efter det att Jesus hade stigit upp till himlen. Men när apostlarna dödades försvann prästadömet gradvis från jorden.

År 1829 tog Joseph Smith emot prästadömets myndighet att organisera Kristi kyrka från himmelska budbärare som hade haft denna myndighet i forna dagar, däribland profeten Johannes Döparen och apostlarna Petrus, Jakob och Johannes. År 1830 organiserades och återupprättades samma Jesu Kristi kyrka som hade funnits för hundratals år sedan.

Prästadömet har två avdelningar. Det lägre prästadömet kallas för aronska prästadömet efter Aron i Gamla testamentet. Det ger myndighet att förkunna omvändelsens evangelium och att döpa. Det högre prästadömet kallas för melkisedekska prästadömet efter Melkisedek i Gamla testamentet. Det ger myndighet att presidera över kyrkan och utföra alla förrättningar, bland annat att ge den Helige Andens gåva.