ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Tror ni verkligen att det finns en profet som Mose på jorden i dag?

Officiellt svar

I alla tider har Gud utvalt profeter, som Noa, Abraham, Mose och andra för att undervisa om evangeliet och leda hans kyrka (Amos 3:7). Det är inte annorlunda i dag. Vi behöver alla Guds vägledning i en tidvis förvirrande värld. Eftersom Gud älskar sina barn fortsätter han att sända profeter till dem. Joseph Smith (1805–1844) var den första profeten i modern tid. Russell M. Nelson är Guds utvalde profet i dag.

Precis som Gud genom sin profet Mose ledde israeliterna ut ur slaveriet och till en bättre plats, leder han sina barn i dag till ett lyckligare och fridfullare liv när de väljer att följa hans levande profet. Läs eller lyssna till de levande profeternas ord och överväg hur du kan bli hjälpt av att känna till Guds vilja.