ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför är oberoende viktigt för medlemmar i kyrkan? Varför talar mormoner om beredskap för nödsituationer?

Officiellt svar

Att vara förberedd för eventuella nödsituationer hjälper oss att bli oberoende. Att bli oberoende ökar vår självständighet, flit, sparsamhet och självrespekt. Det ger också större möjligheter att tjäna och ta hand om andra människor i nöd.