ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Stöder Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga några politiska partier?

Officiellt svar

Kyrkan har gjort följande offentliga uttalande vid ett flertal tillfällen innan större val: ”Principer som överensstämmer med evangeliet ingår i alla större partiers politiska plattform. Kyrkan stöder inga särskilda politiska kandidater, plattformar eller partier, men uppmanar medlemmar att aktivt delta i angelägenheter som rör politik, regering och samhälle.”