ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är prästadömet?

Officiellt svar

Prästadömet är myndigheten att handla i Guds namn. Samma prästadömsmyndighet som fanns i den ursprungliga kyrkan som grundades av Jesus Kristus finns i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i dag. Kyrkan leds genom den här myndigheten.

Alla manliga medlemmar i kyrkan som är förberedda kan ta emot prästadömet och därmed hjälpa till att leda kyrkan och tjäna vår himmelske Faders barn. En man som har prästadömet kan tjäna på något av följande sätt:

  • leda kyrkans församlingar
  • utföra förrättningar i kyrkan, såsom dop
  • välsigna de sjuka

Gud förväntar sig att de som bär denna heliga prästadömsmyndighet följer Jesu Kristi exempel och tjänar med kärlek, mildhet och vänlighet.