ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför proselyterar kyrkans missionärer?

Officiellt svar

Frälsaren lärde sina lärjungar: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” (Matteus 28:19). Som Jesu Kristi efterföljare förkunnar medlemmarna i hans kyrka entusiastiskt hans återställda evangeliums glada nyheter till alla som vill lyssna.

Carlos E. Asay, en av kyrkans ledare, sade: ”Ett fantastiskt fenomen inträffar bland människor när evangeliets ljus lyser upp deras liv. Det tycks som om sanningens ljus nästan automatiskt tänder en önskan om att dela med sig av det. När våra sinnen förstoras av den nya kunskapen vill vi att andra ska få veta; när våra andar lyfts av himmelskt inflytande vill vi att andra ska få känna; och när våra liv fylls av godhet vill vi att andra, i synnerhet de som vi håller av, ska få uppleva liknande upplevelser.”

Du kanske har sett missionärerna cykla förbi eller gå från dörr till dörr och dela med sig av sitt budskap. De gör allt de kan för att finna människor som kan vara intresserade av att lära sig mer om Jesus Kristus och Guds plan för människans lycka. De tjänar i par, för ”varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord” (Matteus 18:16). Missionärer tjänar frivilligt på heltid under ett och ett halvt till två års tid.