ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför är det viktigt att ta hand om sin kropp? Varför kallas våra kroppar för Guds tempel i Bibeln?

Officiellt svar

Människan består av två delar: en dödlig kropp och en odödlig ande. Herren kallar vår kropp för ett ”tabernakel” eller ett ”tempel” eftersom den är vår eviga själs tillfälliga boning (se Mormons bok, Mosiah 3:5; 1 Korintierbrevet 3:16). Eftersom anden och kroppen tillsammans utgör människans själ (se Läran och förbunden 88:15) så påverkas båda om en av dem påverkas. Genom att ta hand om våra kroppar gör vi våra ”tabernakel” till acceptabla hem för våra andar. Om vi förstör våra kroppar med droger, tobak eller onyttig mat, påverkas våra andar negativt.