ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför utför mormonerna ställföreträdande dop i sina tempel?

Officiellt svar

Jesus Kristus lärde att dopet är ett nödvändigt steg mot frälsningen för alla som har levt på jorden (se Johannes 3:5). Men många människor har dött utan att ha blivit döpta. Andra döptes utan rätt myndighet. Eftersom Gud är barmhärtig har han gjort det möjligt för alla människor att ta emot dopets välsignelser. Genom att utföra ställföreträdande dop till förmån för de som har dött, erbjuder kyrkans medlemmar dessa välsignelser till avlidna släktingar. Dessa personer kan då i nästa liv välja att ta emot eller tacka nej till det som har gjorts för dem.