ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad används mormonernas tempel till?

Officiellt svar

Tempel är Herrens hus, de heligaste byggnaderna på jorden.

I forna dagar befallde Herren Salomo att bygga ett tempel (1 Krönikeboken 28:1–6). Detta tempel var en plats där Gud kunde vistas, en plats för bön, en plats för offer och en plats där offrets princip och förbund var grundläggande för gudsdyrkan.

Vid tiden för återställelsen befallde Herren Joseph Smith att återigen bygga tempel på jorden. Precis som de forna templen är våra tempel också heliga platser där Gud kan vistas. De är platser för bön och även om vi inte längre offrar djur, eftersom det avskaffades när Jesus Kristus blev det eviga offret för våra synder, är offrets princip och förbund grundläggande för vår tillbedjan i templet.

I templen deltar kyrkans medlemmar i förrättningar som kan förena deras familjer för evigt och hjälpa dem att återvända till Gud.

I templet får medlemmar:

  • lära sig eviga sanningar
  • ta emot heliga förrättningar, bland annat de förrättningar som förenar man och hustru för evigt och som förenar barn och föräldrar (Malaki 4:5–6)
  • utföra förrättningar som dop för de som har dött utan att ha haft möjligheten att ta emot Jesu Kristi evangelium (1 Korintierbrevet 15:29; Petrus första brev 4:6).