ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför får bara vissa mormoner komma in i templen? Är det något hemligt som försiggår i mormonernas tempel? Vad gör man i mormonernas tempel?

Officiellt svar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har mer än 100 verksamma tempel runtom i världen. Alla är välkomna att besöka tempelområdena vid alla dessa tempel och vara med vid öppna hus innan invigningen. Men endast döpta medlemmar som är värdiga och förberedda tillåts komma in i templet efter invigningen.

I templen deltar kyrkans medlemmar i förrättningar som kan förena deras familjer för evigt och hjälpa dem att återvända till Gud. I templet får medlemmar:

  • lära sig eviga sanningar
  • ta emot heliga förrättningar, bland annat de förrättningar som förenar man och hustru för evigt och som förenar barn och föräldrar (Malaki 4:5–6)
  • utföra förrättningar som dop för de som har dött utan att ha haft möjligheten att ta emot Jesu Kristi evangelium (1 Korintierbrevet 15:29; Petrus första brev 4:6).