ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför har ni tolv apostlar? De skulle väl bara finnas under Jesu Kristi tid och inte ersättas av nya apostlar?

Officiellt svar

I Nya testamentet ser vi att efter det att Jesus tog sig tolv apostlar skulle den gruppen, eller de tolvs kvorum, fortsätta. Det läser vi i Apostlagärningarna, kapitel 1 där de elva apostlarna, under Petrus ledning, väljer Mattias som Judas efterträdare.

Paulus, som skrev flera böcker i Nya testamentet, valdes också till apostel. Paulus antyder att kyrkan är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund (Efesierbrevet 2:19–20) och redogör att de ska hjälpa de heliga att ”[nå] fram till enheten i tron” (Efesierbrevet 4:11–14).
(Se Apostel i Handledning för skriftstudier i Mormons bok.)