ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad tror mormonerna angående läran om nåden?

Officiellt svar

Profeten Joseph Smith lärde oss: ”Därför är ni rättfärdigade av tro och gärningar, genom nåden” (se JSÖ Romarbrevet 4:16). Mormons bok lär oss: ”Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra” (2 Nephi 25:23). Mormons bok tillägger: ”Allt vi kunde göra [var att] omvända oss från alla våra synder” (Alma 24:11). En profet i Mormons bok vid namn Lehi lärde: ”Intet kött kan vistas i Guds närhet utom genom den Helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd” (2 Nephi 2:8).