ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad tror mormoner om Jesus Kristus? Tror mormoner att Jesus Kristus är Guds Son?

Officiellt svar

Jesus Kristus är Guds bokstavlige Son. Hans födelse, död och uppståndelse uppfyllde de många profetiorna som finns i skrifterna angående en frälsares ankomst. Han var Skaparen, han är vår Frälsare, och han kommer att vara vår Domare (se Jesaja 9:6, 53:3–7; Psaltaren 22:16–18).

Under vår himmelske Faders ledning skapade Jesus Kristus jorden (Johannes 1:10; Hebreerbrevet 1:2).

När Jesus levde på jorden (för ca 2 000 år sedan) levde han ett fullkomligt liv. I ord och handling undervisade han folket hur de skulle leva i kärlek till Gud och varandra.

Genom sitt lidande i Getsemane örtagård och genom att ge sitt liv på korset — det vill säga genom att utföra försoningen — frälser Jesus Kristus oss från våra synder (Petrus första brev 2:21) när vi följer honom. Tack vare försoningen kan du få förlåtelse för dina synder när du uppriktigt omvänder dig (Mormons bok, Mosiah 26:30).

Genom sin uppståndelse frälste Jesus Kristus oss från döden. Eftersom han övervann döden kommer vi alla att få uppståndelsens gåva, vilket innebär att våra andar kommer att förenas med våra kroppar för evigt (Apostlagärningarna 24:15; 1 Korintierbrevet 15:22). När vårt liv här på jorden är till ända blir Jesus Kristus vår slutlige Domare (Apostlagärningarna 17:31; Johannes 5:21–22; Apostlagärningarna 10:42).