ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad finns det som vittnar för dig om att det finns en Gud?

Officiellt svar

Gud har gett oss många bevis på sin existens. Ett av dessa är hans skapelses vittnesbörd: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk” (Psaltaren 19:2). Har du någonsin förundrat sett på natthimlens miljarder stjärnor? Eller studerat ett lövs eller en blommas invecklade detaljer? Eller förundrats av det mirakel som ett litet nyfött barn är? Dessa vackra och komplexa skapelser kom inte till av en slump. De har skapats av Gud, din himmelske Fader. De kan påminna dig om hans existens och om hans kärlek till sina barn. En forntida profet förkunnade: ”Allt tyder på att det finns en Gud. Ja, hela jorden … och dess rörelse, ja, och även alla planeterna som rör sig i sina regelbundna banor vittnar om att det finns en högste Skapare” (Mormons bok, Alma 30:44).