ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Hur kan tro på Jesus Kristus påverka oss i våra äktenskap och familjerelationer? I relationer till våra vänner?

Officiellt svar

Ett framgångsrikt äktenskap kräver tro — både på Gud och på varandra. Tro på Gud är mer än en teoretisk övertygelse. Att ha tro på Gud är att lita på honom, förtrösta på honom och vara villig att handla enligt vår tro på honom. Det är en handlingsprincip.

Ömsesidig tro på Gud kan binda gifta par tillsammans genom gemensamma värderingar. Den kan ge dem styrka att övervinna svårigheter som annars kunde ha skadat deras viktiga relation.

I framgångsrika äktenskap litar makarna på varandra. Och de strävar efter att visa sig värdiga sin makas förtroende. En stark äktenskaplig relation eller familjerelation måste grundas på ömsesidig tillit och pålitlighet.

Tro på varandra kan, likt tro på Gud, hjälpa par och familjer att klara av ovisshet och leva upp till höga förväntningar.