ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vad är tro?

Officiellt svar

Tro är ”hopp om ting som inte syns men som är verkliga” (Mormons bok, Alma 32:21 och Hebreerbrevet 11:1). Varje dag agerar du utifrån dina förhoppningar utan att se slutresultatet. På samma sätt är det med tron.

Tro på Gud är mer än en teoretisk övertygelse. Att ha tro på Gud är att lita på honom, förtrösta på honom och vara villig att handla enligt din tro på honom. Det är en handlingens och kraftens princip.

Profeten Alma i Mormons bok jämförde tron med ett frö. Om du planterar ett frö och ger det näring kommer det, om det är ett gott frö, att växa och så småningom bära frukt (Alma 32:28–43). Det är samma sak med tro. Om du lyder Guds bud, studerar hans ord och har en önskan att tro på Kristus kommer tron att växa inom dig.