ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Varför kallas Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ”mormonerna” eller ”mormonismen”?

Officiellt svar

År 1838 fick Joseph Smith veta i en uppenbarelse att kyrkan skulle heta Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Läran och förbunden 115:4). Kyrkan har varit känd under det namnet sedan dess. Gordon B. Hinckley, tidigare president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har betonat kyrkans korrekta namn:

”Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son. Kyrkans officiella namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Jesus Kristus är det centrala i all vår verksamhet.

Kyrkan bär Jesu Kristi namn, han som är Guds Son, världens Frälsare. Det är hans namn den här kyrkan officiellt är uppkallad efter.

Vad gäller termen Sista Dagars Heliga, så kallade sig medlemmarna i den forna kristna kyrkan för heliga (se Apostlagärningarna 9:32, Efesierbrevet 2:19, Brevet till Filemon 1:1). De var de forna dagarnas heliga. Vi är de sista dagarnas heliga. Så enkelt är det.

Vi kallas ofta för ’mormoner’. Det är ett smeknamn som kommer av att vi tror på Mormons bok som Guds ord, en bok som går hand i hand med Bibeln och är ett andra vittne om Jesus Kristus.”