ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Vem var Joseph Smith?

Officiellt svar

Joseph Smith Jr föddes den 23 december 1805 i Sharon i Vermont, Förenta staterna som son till Joseph och Lucy Mack Smith. Han hade tio syskon. Hans föräldrar lärde honom att be, att läsa Bibeln och att tro på Gud. Vid 14 års ålder fick Joseph, som svar på en innerlig bön, se Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus i sin första syn. Vid 17 års ålder började Joseph ta emot himmelska budbärare som förberedde honom för hans roll i återställelsen av Jesu Kristi kyrka till jorden. Han var en profet, precis som Mose, Jesaja och andra från Bibelns tid. Han stärktes av Gud för att kunna uppfylla sin mission, i likhet med Jeremia som sade: ”O, Herre, Herre! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sade Herren till mig: ’Säg inte: jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig’” (Jeremia 1:6–7).