ComeuntoChrist.org Världsomfattande

Måste alla mormoner verka som missionär?

Officiellt svar

Det finns en stark tradition av missionsarbete i kyrkan. Frälsaren lärde: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” (Matteus 28:19). Kyrkans medlemmar ser det som ett privilegium att visa sin kärlek för andra människor och Herren genom att dela med sig av evangeliet.

Missionärer börjar oftast sin missionsverksamhet i åldern 19–21 år. Många pensionärer — män, kvinnor och gifta par — tjänar också som missionär. Missionärer verkar i mellan ett och ett halvt och två år. Att verka som missionär är frivilligt och missionärer får inte betalt för sitt arbete. Missionärer kommer från hela världen och de tjänar varhelst kyrkan kallar dem att tjäna. Under deras heltidstjänst är missionärer officiella representanter för kyrkan.