#IsinilangAngIsangTagapagligtas

Isinilang ang Isang Tagapagligtas

Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan, isinugo ng Diyos si Jesucristo, ang ating Tagapagligtas. Simula sa Nobyembre 29, iniimbitahan ka namin na bumisita sa pasko.mormon.org/tgl at alamin ang dahilan.

#IsinilangAngIsangTagapagligtas