IPALABAS ANG VIDEO

The video player could not be built.

#MagingIlawNgSanglibutan

Simula nang lumitaw ang bagong bituin sa tapat ng Bet-lehem, ang Pasko ay naging panahon na ng mga ilaw, na paalaala sa atin na si Jesucristo ang ilaw ng sanglibutan. Sama-sama nating maipagdiriwang ang Kanyang pagsilang at gawing mas maningning ang mundo. Ang kailangan lang nating gawin ay sundan Siya- ang Kanyang buhay, Kanyang halimbawa, at sundin ang Kanyang mga turo. Sa paggawa nito, may kapangyarihan tayong maging #MagingIlawNgSanglibutan.

TINGNAN ANG MGA DETALYE