IPALABAS ANG VIDEO

The video player could not be built.

#MagingIlawNgSanglibutan

Walang panahon sa buong taon na kasing-liwanag ng Kapaskuhan—at ang pinakamaliwanag sa lahat ng ilaw ay si Jesucristo, ang Ilaw ng Sanglibutan. Minsan pa, ipinagdiriwang natin ang Kanyang pagsilang sa paggawa sa Pasko bilang panahon ng paglilingkod. Makiisa sa amin ngayong taon sa aming pag-aaral ng Kanyang mga turo, pagsunod sa Kanyang halimbawa, at pagtulong na #MagingIlawNgSanglibutan.

Tuklasin ang mga paraan na ikaw ay maaaring #MagingIlawNgSanglibutan sa inyong lugar.

Alamin ang iba pa (Philippines)
Alamin ang iba pa (Facebook)