ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Mga kapwa Mormon lang ba ang tinutulungan ng mga Mormon?

Opisyal na Sagot

Karamihan sa ginagawa sa Simbahan ay para mapagpala at tulungan ang mga hindi Mormon. Ang Simbahang Mormon ay nakapagbigay na ng mahigit $1 bilyong dolyar at materyal na tulong sa 167 iba’t ibang bansang nangangailangan simula nang magtala ito noong 1985. Marami sa mga bansang ito ang kakaunti lang o walang mga Mormon, at hindi rin Kristiyano. Mahigit 53,000 Mormon missionary ang naglilingkod ngayon sa iba’t ibang dako ng mundo. Lahat ng paglilingkod nila ay para tulungan ang mga hindi Mormon. Itinuro mismo ni Joseph Smith na aming “pakainin ang nagugutom, damitan ang hubad, tulungan ang balo, pahirin ang luha ng mga ulila, aliwin ang nagdurusa, sa simbahan mang ito, o sa iba pa, o sa walang kinabibilangang simbahan.”