ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Bakit mahalaga sa mga Mormon ang pag-asa sa sariling kakayahan? Bakit pinag-uusapan ng mga Mormon ang pagiging handa sa oras ng emergency?

Opisyal na Sagot

Ang pagiging handa para sa mga emergency ay tumutulong sa amin na umasa sa sarili. Ang pag-asa sa sarili ay nagbibigay ng mas personal na kalayaan, kasipagan, pagtitipid at paggalang sa sarili. Nagbibigay rin ito ng mas maraming pagkakataon na maglingkod at mangalaga sa ibang nangangailangan.