ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ano ang Relief Society?

Opisyal na Sagot

Ang Relief Society ang pinakamatagal at pinakamalaking organisasyon ng kababaihan sa mundo. Ang Relief Society ay itinatag noong 1842 para sa kababaihang mula 18 taong gulang pataas. Ang layunin nito ay palakasin ang pananampalataya at kabutihan ng sarili, patatagin ang mga pamilya at tahanan, at tulungan ang mga nangangailangan.