ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Paano nagbago/nakinabang ang iyong buhay sa nalalaman mo tungkol sa Plano ng Kaligayahan?