ComeuntoChrist.org Pandaigdigan

Ang Aming mga Pinahahalagahan

Ang aming pananampalataya ay umiimpluwensya sa halos lahat ng aspeto ng aming buhay. Higit pa sa simpleng paniniwala kay Jesucristo, sinisikap naming ipamuhay ang Kanyang mga turo sa tahanan, sa trabaho at sa aming komunidad. Narito ang ilan sa unang pinahahalagahang kaugalian na isinasagawa ng mga miyembro ng Simbahan sa iba’t ibang dako ng mundo.