close

ค้นพบ น้อมรับ และแบ่งปันของขวัญ

ของขวัญที่ประทานไว้สองพันปีที่แล้วยังมีความสำคัญอยู่ไหมในวันนี้ คำตอบจากใจคือ ใช่ เมื่อเราเต็มใจยอมรับคำสอนของพระเยซูคริสต์และทำตามแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระองค์ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ได้มากขึ้น และประสบสันติสุขและปีติที่ยืนนาน—ในเทศกาลคริสต์มาสนี้และตลอดไป

เรียนรู้วิธีน้อมรับของขวัญ

เข้าใจวิธีที่ท่านจะค้นพบสันติสุขและปีติสุขที่ยืนนานโดยทำตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

เรียนรู้มากขึ้น

เรื่องราวของคริสต์มาส

จากทุ่งราบยูเดียสู่คอกสัตว์ในเบธเลเฮม อ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด

เรียนรู้มากขึ้น

มีคำถามไหม?
พูดคุยกับเรา

ผู้สอนศาสนามอรมอนมีไว้ช่วยตอบคำถามที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับเรื่องราวคริสต์มาสหรือหัวข้ออื่นเกี่ยวกับมอรมอน