พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ

ค้นพบสาเหตุที่เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด
2,000 กว่าปีที่แล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ประสูติมาเพื่อช่วยให้เรารอดจากบาป ประสูติมาเพื่อให้เราได้เกิดใหม่และกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในวันหน้า ขอให้เราปรีดียิ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ เพราะ #พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ มาเพื่อเราทุกคน

พระผู้ช่วยให้รอดมีความหมายต่อเราอย่างไร
ของขวัญคริสต์มาส
ต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์หรือไม่
รับอีเมลจดหมายข่าวของเราฟรี ป้อนอีเมลของท่านด้านล่าง
หรือ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของ พระเยซูคริสต์ที่นี่
ร่วมงานคริสต์มาสกับเรา
หาโบสถ์ใกล้ท่านเพื่อร่วมงานคริสต์มาสพิเศษในช่วงเดือนธันวาคม
พิมพ์และแบ่งปัน
#พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ มีความหมายต่อคุณอย่างไร พิมพ์เครื่องหมายด้านล่างและแบ่งปันบนสื่อสังคม