เล่นวีดิทัศน์

The video player could not be built.

#ทำให้โลกสว่าง

ตั้งแต่ดาวดวงใหม่ปรากฏครั้งแรกเหนือเบธเลเฮม คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟมาตลอด ซึ่งเตือนเราว่าพระเยซูคริสต์คือความสว่างของโลก เราสามารถร่วมกันฉลองการประสูติของพระองค์โดยทำให้โลกสว่างขึ้น เราเพียงติดตามพระองค์ - พระชนม์ชีพของพระองค์ แบบอย่างของพระองค์ และคำสอนของพระองค์ เมื่อทำเช่นนั้น เรามีพลังที่จะ #ทำให้โลกสว่าง

ดูรายละเอียด