ฮาเลลูยา

ติดตามพระองค์และพบชีวิตใหม่
ฮาเลลูยา—คำฮีบรูสำหรับ “สรรเสริญพระเจ้า” แต่ความหมายจริงๆ คืออะไร ขณะที่เราเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ปีนี้ เราจะค้นพบว่าการเปล่งเสียงในสมัยโบราณที่แสดงถึงปีติ ความหวัง และความรักเป็นบทสรุปอย่างเหมาะสมถึงพันธกิจอันหาที่เปรียบมิได้ของพระคริสต์—และคำสัญญาของพระองค์ว่าจะประทานชีวิตใหม่แก่เราทุกคน

ติดตามพระองค์
อีสเตอร์เป็นเวลาระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเรา อีกทั้งเป็นเวลาให้พิจารณาพระดำรัสเชื้อเชิญอันเรียบง่ายที่มีพลังเปลี่ยนเราตลอดกาล นั่นคือ “จงตามเรามา”
ฮาเลลูยาสำหรับ . . .
แบ่งปันข่าวสาร


ฮาเลลูยาสำหรับ . . .
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ใช่หรือไม่
รับอีเมลจดหมายข่าวของเราฟรี ป้อนที่อยู่อีเมลของท่านด้านล่าง
หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของ พระเยซูคริสต์ที่นี่