ติดตามพระองค์

ในช่วงอีสเตอร์ เราเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตเรา แต่อะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงขอจากเรา คำตอบนั้นเรียบง่าย—เพียงสี่คำ—แต่มีพลังเปลี่ยนชีวิตเราตลอดกาล นั่นคือ “จงตามเรามา”
ขอพระคัมภีร์มอรมอนฟรี
กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และผู้สอนศาสนาในเขตของท่านจะนำพระคัมภีร์มอรมอนไปมอบให้ท่านถึงบ้าน (จำกัดหนึ่งเล่มต่อหนึ่งครัวเรือน)
โดยการคลิก ‘ส่ง’ ท่านเห็นด้วยว่าท่านอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่แล้ว