ฉายวีดิทัศน์

The video player could not be built.

#ทำให้โลกสว่าง

ไม่มีเทศกาลใดในรอบปีที่สว่างเจิดจ้าดังเทศกาลคริสต์มาส—และแสงที่เจิดจ้าที่สุดคือพระเยซูคริสต์ ความสว่างของโลก อีกวาระหนึ่งที่เราเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์โดยทำให้คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการรับใช้ ปีนี้เราขอเชิญชวนให้ท่านเรียนรู้คำสอนของพระองค์ ทำตามแบบอย่างของพระองค์ และช่วยเป็น #ทำให้โลกสว่าง

เรียนรู้เพิ่มเติม