ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

คำถามพบบ่อย

ชาวรมอรมอนช่วยแต่ชาวมอรมอนเท่านั้นหรือ

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ส่วนมากที่เราทำในศาสนจักรคือเพื่อเป็นพรและช่วยคนที่ไม่เป็นมอรมอน ศาสนจักรมอรมอนบริจาคเงินสดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และความช่วยเหลือทางวัตถุให้ 167 ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี ค.ศ. 1985 หลายประเทศเหล่านี้มีมอรมอนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และไม่ได้เป็นชาวคริสต์ด้วย ผู้สอนศาสนามอรมอนกว่า 53,000 คนรับใช้อยู่ทั่วโลกเวลานี้ การรับใช้ทั้งหมดของพวกเขาคือช่วยคนที่ไม่เป็นมอรมอน โจเซฟ สมิธสอนว่าเราต้อง “ให้อาหารคนหิวโหย ให้เสื้อผ้าคนเปลือยเปล่า จัดหาให้หญิงม่าย เช็ดน้ำตาเด็กกำพร้า ปลอบโยนคนมีทุกข์ ไม่ว่าคนในศาสนจักรนี้ หรือในศาสนจักรอื่น หรือไม่มีศาสนาเลย”