ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ท่านถือว่าอะไรเป็นผลมาจากการเติบโตของศาสนจักร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนก่อนกล่าวว่า “[คนทั่วไป] มองเห็นเครื่องยึดเหนี่ยวในศาสนจักรแห่งนี้ในโลกที่ค่านิยมเปลี่ยนไป ครอบครัวกำลังล่มสลายในอเมริกาและทั่วโลก เรากำลังเน้นมากเรื่องครอบครัว เรื่องนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คน พวกเขาชอบ พวกเขายินดีต้อนรับ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือและเราเสนอความช่วยเหลือนั้น

“ยิ่งไปกว่านั้นศาสนจักรยังให้จุดประสงค์แก่ชีวิตด้วย … เราตอบคำถามที่มีมาแต่โบราณว่าฉันมาจากไหน ฉันอยู่ที่นี่ทำไม ฉันจะไปไหน คนทุกยุคทุกสมัยถามคำถามสำคัญเหล่านี้ เราให้ความเชื่อมั่นแก่พวกเขาว่าพวกเขาเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เรามีเพลงที่ร้องอย่างนั้น เราเชื่อสิ่งนี้ นั่นคือความจริงสำหรับเรา ผู้คนพบการปลอบโยน พบสันติสุข และพบพลังในนั้น

“และในองค์กรนี้พวกเขาพบไมตรีจิต พวกเขาพบมิตรสหาย เราเป็นศาสนจักรที่เป็นมิตรมาก เราเป็นศาสนจักรที่มีความสุขมาก เราเป็นผู้คนที่มองโลกในแง่ดีและมีความสุข และคนอื่นๆ ชอบ”