ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

อำนาจการให้กำเนิดบุตรธิดาเป็นอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์มาก พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงบัญชาให้ใช้อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และสิทธิพิเศษของความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันตามกฎหมายแล้วเท่านั้น นี่คือกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ นั่นหมายความว่าเราต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน และหลังจากแต่งงานแล้วเราควรมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีหรือภรรยาของเราเท่านั้น

การรักษากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศนำมาซึ่งความปลอดภัย ความสุข สันติสุข และความเคารพตนเอง ทำให้ความรักในชีวิตสมรสลึกซึ้งขึ้นและคุ้มครองครอบครัว การฝ่าฝืนกฎนี้เป็นเรื่องร้ายแรง แต่คนที่เคยฝ่าฝืนจะได้รับการให้อภัยและสันติสุขผ่านการกลับใจและการเชื่อฟัง

พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่ท่านและแก่ลูกทุกคนของพระองค์ การทำตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องการสงวนความสัมพันธ์ทางเพศไว้สำหรับชีวิตแต่งงานจะช่วยให้ท่านและครอบครัวท่านมีความสุข