ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ฉันจะหาคนพูดคุยกันต่อหน้าเกี่ยวกับศาสนามอรมอนได้อย่างไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

ขอบคุณที่ท่านสนใจอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราเชื้อเชิญให้ท่าน:

พูดคุยกับสมาชิกศาสนจักร
นมัสการกับเรา

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีอยู่ทั่วโลก พวกเขายินดีบอกเล่าความรู้สึกและแบ่งปันความเชื่อกับคนที่สนใจ ถ้าท่านรู้จักหรือพบสมาชิกศาสนจักร ขอให้ท่านบอกพวกเขาว่าท่านเรียนรู้อะไรทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นี้และสนทนาข้อสงสัยกับพวกเขา

ถ้าท่านไม่รู้จักสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราขอให้ท่านพูดคุยกับตัวแทนศาสนจักรเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านเห็นในเว็บไซต์นี้ โปรดโทร 1-888-537-6600 (ในสหรัฐและแคนาดาเท่านั้น) หรือใช้ แบบฟอร์ม ต่อไปนี้นัดหมายให้ตัวแทนดังกล่าวมาเยี่ยมบ้านและแบ่งปันคำสอนบางอย่างของพระคริสต์ที่ตอบคำถามชีวิตและช่วยให้ผู้คนพบความสุขมากขึ้น