ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

สมาคมสงเคราะห์คืออะไร

คำตอบอย่างเป็นทางการ

สมาคมสงเคราะห์เป็นองค์การสตรีใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก สมาคมสงเคราะห์จัดตั้งในปี ค.ศ. 1842 สำหรับสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป จุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์คือสร้างศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน และช่วยคนขัดสน