ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา
พระคัมภีร์มอรมอน

ขอพระคัมภีร์มอรมอนฟรี

พระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ เป็นบันทึกการติดต่อของพระผู้เป็นเจ้ากับผู้อยู่อาศัยในอเมริกาสมัยโบราณ (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน)

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อขอให้ผู้สอนศาสนานำพระคัมภีร์มาให้ท่านและแบ่งปันข่าวสาร หรือท่านสามารถ อ่าน หรือ ฟัง พระคัมภีร์มอรมอนออนไลน์ได้เช่นกัน พระคัมภีร์มอรมอนเป็นอภินันทนาการจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

กรุณาป้อนข้อมูลส่วนตัวด้านล่างเพื่อขอรับพระคัมภีร์ฟรี
หรือโทรฟรีที่หมายเลข 877-537-0003 (สหรัฐเท่านั้น)

กรุณาตรวจสอบช่องข้อมูลที่กำหนดด้านล่าง

ขอบคุณที่ท่านขอรับพระคัมภีร์มอรมอนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านจะได้รับการติดต่อจากผู้สอนศาสนาในเร็วๆ นี้