ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

เราไม่ได้พูดเกินความจริงเลยว่าคนๆ หนึ่งมีข้อได้เปรียบมากในชีวิตถ้ามาจากครอบครัวที่รักและสนับสนุน คนเป็นอันมากยังคงประสบความสำเร็จแม้จะมาจากสถานการณ์ครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ แต่การที่ความจำเป็นพื้นฐานได้รับการดูแล การที่รู้ว่าบิดามารดารักเรา และการเรียนรู้บทเรียนชีวิตที่บ้านจะทำให้ความท้าทายทั้งหมดของการดำเนินชีวิตแต่ละวันง่ายขึ้นมาก เมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจะอยากมีบ้านแสนสุขสำหรับครอบครัวท่านเช่นกัน

นี่ไม่ใช่ความบังเอิญ พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเราเป็นครอบครัวเพื่อให้เติบโตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ตลอดจนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าต้องรักผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน—อันเป็นกุญแจสู่ปีติแท้จริง ภายในครอบครัวคือสถานที่ฝึกเราได้ดีที่สุดให้เรารักผู้อื่นอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคน

ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่เพื่อช่วยให้ครอบครัวได้รับพรนิรันดร์ เราเชื่อว่าพรประเสริฐสุดที่พระองค์ประทานแก่เราคือความสามารถในการกลับไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์กับครอบครัวเรา เราทำตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์เพราะนั่นคือวิธีที่เราจะได้รับพรดังกล่าว

เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อเราเรียกเพื่อนสมาชิกศาสนจักรว่า “บราเดอร์” ลี หรือ “ซิสเตอร์” บราวน์ เราหมายความเช่นนั้นจริงๆ เราเชื่อว่าเราแต่ละคน—รวมทั้งคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร—เป็นบุตรหรือธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ของเราจริงๆ (ฮีบรู 12:9) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นพี่น้องของเราในสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักและสอนเราก่อนมาโลกนี้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ ดังนั้นเราจึงมีข้อผูกมัดเหนือชีวิตนี้ ลองนึกดู ถ้าท่านคิดว่าเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานเป็นพี่หรือน้องของท่านจริงๆ ท่านจะปฏิบัติต่อพวกเขาต่างไปหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน การรู้ว่าครอบครัวบนแผ่นดินโลกของท่านมีความสำคัญนิรันดร์จะช่วยให้ท่านปฏิบัติต่อพวกเขาดีขึ้นเช่นกัน

ครอบครัวมาอันดับแรก

เราอาจได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่มีความสุขและมั่นคงจากบิดามารดาที่รักเรา เราอาจไม่อยู่ในครอบครัวเช่นนั้น และโตมาอย่างยากลำบาก ไม่ได้รับความรักและการสนับสนุนที่เราปรารถนาอย่างยิ่ง พอเป็นผู้ใหญ่เราจึงปรารถนาครอบครัวที่มีความสุข การอยู่อย่างสงบสุขในครอบครัวไม่ง่ายเสมอไป แต่ในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระผู้เป็นเจ้า เราเชื่อว่าชีวิตสมรสและครอบครัวเป็นหน่วยสังคมสำคัญที่สุดเวลานี้และในนิรันดร

คนที่เคยประสบภัยมาก่อนจะไม่พูดว่า “ทั้งหมดที่ผมนึกถึงตอนเกิดแผ่นดินไหวคือบัญชีธนาคารของผม” แทบทุกรายมักจะพูดว่า “ทั้งหมดที่ผมนึกถึงคือภรรยากับลูกๆ” เราไม่จำเป็นต้องประสบภัยเพื่อให้รู้ความจริงนี้ แต่บ่อยเหลือเกินที่เราปล่อยให้การหาเงิน การไล่ตามความพอใจ หรือแม้ความต้องการของคนนอกครอบครัวเบี่ยงเบนความสนใจของเรา ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ครอบครัวมาอันดับแรก

กุญแจสู่การมีครอบครัวที่เป็นสุขบนแผ่นดินโลก

ความสุขในครอบครัวเราส่วนใหญ่จะบรรลุได้เมื่ออยู่บนพื้นฐานคำสอนของพระเยซู นั่นหมายถึงการเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว ซื่อสัตย์ ภักดี และมีคุณธรรมอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก ครอบครัวที่รักกันและมีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ลองนึกถึงครอบครัวเราเอง หลายครั้งที่มีความสุขและหลายครั้งที่ไม่มีความสุข ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือเมื่อใด ส่วนใหญ่คือเมื่อเรารู้สึกถึงความรัก เมื่อคุณพ่อร้องไห้เพราะเราป่วย เมื่อเราเห็นคุณพ่อคุณแม่หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใส และเห็นได้ว่าพวกท่านรักกันมาก เมื่อพี่สาวแสดงความยินดีที่ฉันทำประตูได้ หรือในทางกลับกัน เมื่อฉันทำหน้าต่างแตกและคุณพ่อคุณแม่ให้อภัยแทนที่จะว่ากล่าวเสียงดัง เมื่อรถแฉลบออกนอกถนนช่วงเกิดพายุหิมะและครอบครัวเราต้องเดินหลายไมล์ไปขอความช่วยเหลือ เราจับมือกันร้องเพลงเพื่อให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้น ครอบครัวเราพยายามขุดคนหนึ่งออกมาจากหิมะ ครอบครัวเราทนดูการแสดงดนตรีชั้นมัธยมปลายของฉันถึงแม้ฉันจะเป็นเพียงผู้ควบคุมเวที ครอบครัวเราอาจจะสวดอ้อนวอน ร้องเพลง หรือไปโบสถ์ด้วยกัน เราสามารถสร้างช่วงเวลาที่มีความสุขเหล่านั้นได้วันนี้ในครอบครัวและชีวิตสมรส ถ้าครอบครัวเรามีช่วงเวลาของความสุขเหล่านั้นไม่มากสมัยเรายังเด็ก เวลานี้เราต้องทำหลายอย่างให้ต่างจากเดิม

ครอบครัวเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์

ลองนึกถึงบทบาทที่เรามีหรือจะมีในครอบครัวเรา และความรับผิดชอบทั้งหมดที่มากับบทบาทแต่ละอย่าง บิดามารดา คู่ครอง พี่น้องแม้แต่เด็กเล็กล้วนมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำ ความพยายามที่เราทุ่มเทกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเราเป็นงานยากที่สุดและสำคัญที่สุดที่เราจะทำบนแผ่นดินโลก การทำให้บ้านสงบสุขและให้ความต้องการของผู้อื่นมาก่อนมีผลขัดเกลาตัวเรา ไม่ใช่ความบังเอิญที่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามมาก พระผู้เป็นเจ้าทรงมุ่งหมายให้เราได้รับการทดสอบเพื่อเราจะเติบโตและเชี่ยวชาญทักษะที่เราจะไม่เรียนรู้ด้วยวิธีอื่น—ทักษะเช่น ความอดทนและความไม่เห็นแก่ตัวซึ่งจะช่วยให้เราเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นและเตรียมเราให้พร้อมที่จะอยู่กับครอบครัวเราชั่วนิรันดร์

เราไม่ควรหมดกำลังใจ ไม่ว่าเราจะพยายามมากเพียงใด ชีวิตสมรสและครอบครัวย่อมไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเราสร้างชีวิตสมรสและครอบครัวรอบๆ หลักธรรมของพระคริสต์ ได้แก่ ศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นใจ การทำงาน ความสนุกสนานที่ดีงาม บ้านย่อมเป็นสถานที่หลบภัย มีสันติสุข และปีติมากมาย

การแต่งงานที่ราวกับสวรรค์กำหนดให้

คนส่วนใหญ่คิดว่าการแต่งงานที่ราวกับสวรรค์กำหนดให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากเมื่อทั้งสองฝ่ายรักกันอย่างสุดซึ้งและเข้ากันได้เป็นอย่างดี เรามักจะคิดว่าการแต่งงานทั้งหมดของเรากระทำในสวรรค์ เมื่อชายหญิงเข้าไปแต่งงานในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเรา พวกเขาทำพันธสัญญา (หรือสัญญา) ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป—บนแผ่นดินโลกและในสวรรค์หลังจากพวกเขาตาย ถ้าพวกเขาซื่อสัตย์ต่อกันและต่อสัญญาที่ทำไว้กับพระเจ้า การแต่งงานในพระวิหารไม่มีถ้อยคำอย่างเช่น “จนความตายพรากท่านจากกัน” หรือ “ตราบที่ท่านทั้งสองมีชีวิตอยู่” ถ้าเรารักษาสัญญาเหล่านี้ลูกของเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญานี้—ได้รับการผนึกกับเราตลอดกาล