ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ประวัติครอบครัว

เหตุใดประวัติครอบครัวจึงสำคัญ

พวกเราที่คลั่งไคล้ประวัติครอบครัวรู้ว่างานนี้สนุกเพียงใด แต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่เรามีหอสมุดลำดับการสืบเชื้อสายใหญ่ที่สุดในโลกและสาเหตุที่เรากระตุ้นชาวมอรมอน 13 ล้านคนให้ค้นหาต้นตระกูลของตน หากแต่เป็นหลักคำสอนที่สอนว่าการแต่งงานและครอบครัวจะดำรงอยู่ต่อไปหลังจากชีวิตนี้ต่างหากที่ผลักดันเราให้ทำงานนี้ แต่นี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวได้รับการผนึกด้วยกันในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในบรรดาพระวิหารทั่วโลกของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิจนิรันดร์

นับเป็นเรื่องดีสำหรับเราทุกคนเวลานี้ที่มีโอกาสผนึกในพระวิหาร แต่จะเป็นอย่างไรเล่ากับบรรพชนของเราผู้สิ้นชีวิตโดยไม่มีโอกาสรับศาสนพิธีต่างๆ เช่น บัพติศมา หรือพรของการเป็นครอบครัวนิรันดร์ สมควรหรือไม่ที่พระผู้เป็นเจ้าจะตรัสว่า “แย่หน่อยนะ โชคร้ายจริงๆ” แน่นอนว่าไม่ เมื่อพระคริสต์ทรงจัดตั้งศาสนจักรในสมัยโบราณ มีงานทำแทนคนตายและการปฏิบัติศาสนพิธีสำหรับญาติที่ล่วงลับเช่นกัน “มิฉะนั้นคนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกันถ้าพระเจ้าไม่ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาสำหรับคนตายเล่า” (1 โครินธ์ 15:29) การฟื้นฟูศาสนจักรดั้งเดิมของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธครอบคลุมการประกอบศาสนพิธีสมัยโบราณเหล่านี้ให้ญาติผู้ล่วงลับของเราในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันนี้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีพรเดียวกันในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์

การค้นคว้าประวัติครอบครัวหรือลำดับการสืบเชื้อสายเป็นงานที่จำเป็นต้องทำก่อนทำงานพระวิหารให้บรรพชนผู้ล่วงลับของเรา เราทำเพื่อให้ได้ชื่อและข้อมูลลำดับการสืบเชื้อสายอื่นๆ เพื่อจะสามารถประกอบศาสนพิธีพระวิหารเหล่านี้ให้ผู้วายชนม์ในตระกูลของเราได้ จากนั้นบรรพชนของเราจะได้รับการสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญาณและมีโอกาสเลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธงานที่เราทำให้ แม่ชีเทเรซาเคยกล่าวว่า “ความอ้างว้างและความรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเป็นความขาดแคลนแสนสาหัสที่สุด” เมื่อคิดว่าความขาดแคลนเนื่องด้วยความอ้างว้าง—ไม่เป็นที่ต้องการและพรากจากบุคคลที่เรารัก—อาจขยายเลยชีวิตนี้นับเป็นเรื่องเศร้าอย่างแท้จริงแต่เป็นสิ่งที่งานพระวิหารสามารถป้องกันได้

คำสัญญาของเอลียาห์

เหตุใดพวกเขาจึงทำเช่นนั้น คนส่วนใหญ่อาจพูดว่าเพราะนี่เป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วสนุกและแรงจูงใจที่ต้องการรู้เรื่องราวของบรรพชนผลักดันพวกเขาให้อยากทำ แต่นี่เป็นเพราะพวกเขาซาบซึ้งในวิญญาณของงานนี้ วิญญาณของเอลียาห์ ตามที่กล่าวไว้ในพันธสัญญาเดิม เอลียาห์ต้องกลับมาเตรียมทางของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณแห่งความรักที่สุดท้ายแล้วจะเอาชนะความห่างเหินทั้งหมดของครอบครัวมนุษย์ขณะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นต่างๆ อีกทั้งผูกมัดปู่ย่าตายายที่เรารักซึ่งเวลานี้สิ้นชีวิตไปแล้วกับหลานๆ ที่ไม่เคยรู้จักพวกเขาโดยเก็บรักษาและแบ่งปันประวัติตลอดจนเรื่องราวที่น่าจดจำของพวกเขา ชีวิตที่ไม่มีเอกสารยืนยันคือชีวิตที่ส่วนใหญ่จะหายไปจากความทรงจำภายในหนึ่งหรือสองรุ่น แต่ความรู้เรื่องบรรพชนหล่อหลอมและปลูกฝังค่านิยมที่ให้ทิศทางและความหมายแก่ชีวิตเรา

มาลาคี ศาสดาพยากรณ์สมัยพระคัมภีร์ไบเบิลพยากรณ์เรื่องการกลับมาของเอลียาห์เพื่อหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน และลูกหลานไปหาบรรพบุรุษ (ดู มาลาคี 4:5–6)

คำพยากรณ์ดังกล่าวเกิดสัมฤทธิผลเมื่อศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี (ชายที่ช่วยโจเซฟแปลพระคัมภีร์มอรมอน) ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 เอลียาห์ฟื้นฟูอำนาจบางอย่างของฐานะปุโรหิตโดยมอบให้โจเซฟกับออลิเวอร์ อำนาจนี้คืออำนาจที่ทำให้ครอบครัวได้รับการผนึกตลอดคนรุ่นต่างๆ โดยผ่านงานประวัติครอบครัว เราสามารถมีส่วนในสัมฤทธิผลต่อเนื่องของคำพยากรณ์นี้ เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบรรพชนของเราและผู้ล่วงลับที่ไม่มีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณและรับศาสนพิธี พร้อมกับรักพวกเขามากขึ้น เราสามารถได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวความกล้าหาญและศรัทธาของพวกเขา เราสามารถส่งต่อมรดกนี้ให้ลูกหลานของเราได้

ศูนย์ประวัติครอบครัว

แม้เหตุผลสำหรับการทำประวัติครอบครัวของเราอาจต่างจากคนส่วนใหญ่ แต่เรามีความสุขที่ได้แบ่งปันบันทึกไมโครฟิล์มและดิจิทัลโดยไม่คิดค่าบริการกับหลายล้านคนที่หลงใหลในเรื่องเดียวกัน เนื่องจากกล่าวกันว่าลำดับการสืบเชื้อสายเป็นงานอดิเรกที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาเหนือ ล้ำหน้าการทำผ้าห่ม การสะสมแสตมป์ และแม้แต่การทำสวนครัวที่คนนิยมแพร่หลาย อันที่จริง งานนี้ได้รับความนิยมมากจนรายการทีวีเมื่อเร็วๆ นี้หลายรายการได้เชิญผู้มีชื่อเสียง และคนธรรมดาสามัญที่กำลังสืบหาต้นตระกูลของพวกเขามาออกรายการ

หอสมุดประวัติครอบครัวของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตั้งอยู่ในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ เป็นหอสมุดลำดับการสืบเชื้อสายซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมีบันทึกมากมายหลายชุด พร้อมชื่อคนตายมากกว่าสองพันล้านชื่อ อีกทั้งมีบันทึกจากมากกว่า 100 ประเทศ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่บันทึกศาสนจักรของชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 14 จนถึงประวัติชาวแอฟริกาที่เล่ากันปากต่อปาก มีผู้มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งนี้โดยเฉลี่ยวันละ 2,400 คนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากยุโรปและเอเชีย

นอกจากหอสมุดหลักของเราแล้ว เรายังมีศูนย์ประวัติครอบครัวอีก 4,500 กว่าแห่งทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารประชุมศาสนจักรของเรา จุดประสงค์ของศูนย์เหล่านี้คือเพื่อช่วยผู้คนค้นหาบรรพชนของพวกเขา โดยมีสมาชิกศาสนจักรสละเวลามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และให้ความช่วยเหลือทั้งหมดนี้โดยไม่คิดค่าบริการ